บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด ( มหาชน )

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด ( มหาชน ) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2515 ด้วยทุนจดทะเบียน 6 ล้านบาท ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่าง บริษัท เพรซิเดนท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ของไต้หวัน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการผลิต
และ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด ซึ่งรับผิดชอบในด้านการตลาดและการจำหน่าย สินค้า มีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งเพื่อผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ภายใต้เครื่องหมายการค้า "มาม่า"

โดยมีสำนักงานใหญ่แห่งแรกที่ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ และ เปิดทำการโรงงานแห่งแรกที่หนองแขม กรุงเทพฯ ซึ่งหลังจากการดำเนินธุรกิจปีแรกผ่านไปหุ้นทั้งหมดได้ถูกโอนไปยังผู้ถือหุ้นคนไทย ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่มาจวบจนปัจจุบัน
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด ( มหาชน ) เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านการผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ติดอันดับหนึ่งในสินค้าของโลก ด้วยความภาคภูมิใจ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการผลิตเพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของผู้บริโภค